fbpx

Privacyverklaring Maison Flowers

Maison Flowers, gevestigd aan Sarongweg 13 1336 NJ Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.maisonflowers.nl/
Vestigingsadres: Sarongweg 13, 1336 NJ Almere
Bezoekadres: Grindzuigerstraat 49, 1333 MS Almere
Telefoon: +31612012046

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maison Flowers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • IP – (Alleen bij bestellingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via in**@ma***********.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maison Flowers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Maison Flowers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Maison Flowers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maison Flowers neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maison Flowers) tussen zit. Maison Flowers gebruikt het volgende systeem:

Mollie
Mollie is een betalingssysteem dat door Maison Flowers wordt gebruikt om verschillende betalingsmiddelen veilig en via encryptie aan te bieden. Mollie bepaalt automatisch na betaling of dit succesvol is verlopen, waarna dit wordt aangegeven binnen de website van Maison Flowers om jouw bestelling daarna verder te kunnen afhandelen. Lees hier de privacyverklaring van Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maison Flowers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Gegevens bij bestelling

 • Jouw voor- en achternaam, jouw adresgegevens, jouw telefoonnummer en jouw e-mailadres worden momenteel voor onbepaalde termijn bewaard in de webshop. De gegevens kunnen worden gebruikt bij een eventuele vervolgbestelling.
 • Jouw bankrekeningnummer wordt momenteel voor onbepaalde termijn bewaard in Mollie. Deze gegevens worden gebruikt wanneer er een terugbetaling plaatsvindt.

Gegevens bij contactformulier

 • Jouw naam, jouw e-mailadres, jouw bericht en eventueel jouw telefoonnummer worden momenteel voor onbepaalde termijn bewaard op de website. De gegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen naar aanleiding van jouw bericht.

Analytische gegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website, jouw internetbrowser en apparaat type worden opgeslagen door Google Analytics. Deze worden 14 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd.

Statistische gegevens om de effectiviteit van advertenties te meten

 • Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook. Reden: Effectiviteit van advertenties meten (het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en een bestelling plaatst) en vergelijken met eerdere resultaten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maison Flowers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit zijn bedrijven die zorg dragen voor hosting van onze website en email, het goed functioneren van de website, het veilig bijhouden van klantgegevens en verwerken van betalingen die gedaan zijn voor de website van Maison Flowers. Maison Flowers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maison Flowers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies, zoals cookies die ervoor zorgen dat producten in een winkelmandje blijven of dat je recent bekeken producten ziet. Daarnaast ook analytische cookies, maar alleen diegene die geen inbreuk maken op je privacy. IP-adressen zijn anoniem gemaakt op onze website en worden daarom niet opgeslagen, maar enkel zichtbaar bij bestellingen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone en dat wordt bewaard voor maximaal 1 maand. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Op deze website worden daarnaast cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Facebook Pixel

 • Functie: analytische cookie die websitebezoek meet.

Wij gebruiken een Facebook Pixel om:

 • De effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst);
 • Vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;
 • Je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.

Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bekijk & beheer jouw instellingen voor cookies:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maison Flowers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar in**@ma***********.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Maison Flowers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maison Flowers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via in**@ma***********.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 maart 2020.